Integrimi


Qëllimet
Komisioni promovon :

 • Mirëpritjen e banorëve të sapoardhur
 • Integrimin shkollor të fëmijëve
 • Integrimit të dyanshëm
 • Lidhjet ndërkomunitetsh dhe ndërgjeneratash
 • Integrimin kulturor të prindëve të nxënsëve

Poashtu, ai

 • Krijon dhe përditëson një rëgjistër të përkthyesëve në dispozicion në rast nevoje
 • Propozon kurse të gjuhës frenge
 • Forcon lidhjen shkollë-fëmijë

Realizime te tanishme

 • Një broshurë Integrim Fully në gjuhën shqipe (referim tek broshura “I informuar mirë, i integruar mirë")
 • Themelimin e kurseve të gjuhës frenge dhe t’alfabetizimit për të rritur
 • Vazhdimin e përcjelljes Nënë-Fëmijë (flëte informimi)
 • Organizimin e orëve studimi të dirigjuara dhe të mbikqyrura për nxënës me nevojë mbështetjeje për dëtyra
 • Përkthimin komunitetesh : organizimin e një proçedure veprimesh drejtuar arsimtarëve të cilët presin fëmijë emigrantë si dhe një regjistër kontaktesh të dobishëm
 • Pjesëmarrjen në mgjajren Fully-Bouge të komuniteteve shqipëtare dhe portugeze

Projektet

 • « Qanta tregimesh » për fëmijë
  Një qantë që permban një album dygjuhësh, një lojë të thjeshtë pët të luajtur në kuadrin e familjes, një fjalor me fjalë kyqe të tregimit, një CD audio dhe një album i lexuar një disa gjuhë
  Qëllimet : zhvillimi i lidhjeve shkollë-familje, zhvillimi i kontaktit së gjuhës frenge me gjuhën amëtare, vlerësimi i gjuhëve të ndryshme që folin fëmijët
 • Libra shumëgjuhëshe në bibliotekë