Flash n'est pas correctement installé !!

Get Adobe Flash player

Integrimi

QËLLIMET :
Komisioni promovon :

- Mirëpritjen e banorëve të sapoardhur
- Integrimin shkollor të fëmijëve
- Integrimit të dyanshëm
- Lidhjet ndërkomunitetsh dhe ndërgjeneratash
- Integrimin kulturor të prindëve të nxënsëve

Poashtu, ai

- Krijon dhe përditëson një rëgjistër të përkthyesëve në dispozicion në rast nevoje
- Propozon kurse të gjuhës frenge
- Forcon lidhjen shkollë-fëmijë


REALIZIME TE TANISHME
  
- Një broshurë Integrim Fully në gjuhën shqipe (referim tek broshura “I informuar mirë, i integruar mirë")
- Themelimin e kurseve të gjuhës frenge dhe t’alfabetizimit për të rritur
- Vazhdimin e përcjelljes Nënë-Fëmijë (flëte informimi)
- Organizimin e orëve studimi të dirigjuara dhe të mbikqyrura për nxënës me nevojë mbështetjeje për dëtyra
- Përkthimin komunitetesh : organizimin e një proçedure veprimesh drejtuar arsimtarëve të cilët presin fëmijë emigrantë si dhe një regjistër kontaktesh të dobishëm
- Pjesëmarrjen në mgjajren Fully-Bouge të komuniteteve shqipëtare dhe portugeze

PROJEKTET

« Qanta tregimesh » për fëmijë
Një qantë që permban një album dygjuhësh, një lojë të thjeshtë pët të luajtur në kuadrin e familjes, një fjalor me fjalë kyqe të tregimit, një CD audio dhe një album i lexuar një disa gjuhë

Qëllimet : zhvillimi i lidhjeve shkollë-familje, zhvillimi i kontaktit së gjuhës frenge me gjuhën amëtare, vlerësimi i gjuhëve të ndryshme që folin fëmijët

Libra shumëgjuhëshe në bibliotekë

KONTAKTI :
office.population@admin.fully.ch
integration@admin.fully.ch


Téléchargement

“I informuar mirë, i integruar mirë" Télécharger
Informata për kurs Télécharger
Formë regjistrimi në kursin e ghuhës frenge Télécharger
flëte informimi Télécharger
« Edukimi dhe sistemi shkollor në Valais » TéléchargerRecherche

 
Liens utiles

>Journal de Fully
>Photothèque de Fully